Rebríček 2013-14                               Sennheiser cup 2013-14

Slovenský pohár ml.žiaci 2013-14                             Slovenský pohár mladšie žiačky 2013-14

Slovenský pohár žiaci 2013-14                                  Slovenský pohár žiačky 2013-14

Slovenský pohár kadeti 2013-14                                Slovenský pohár kadetky 2013-14

Slovenský pohár juniori 2013-14                               Slovenský pohár juniorky 2013-14

Slovenský pohár seniori 2013-14                              Slovenský pohár seniorky 2013-14