Šerm sa zaraďuje medzi najstaršie športy sveta. Termín šerm pochádza zo slova schärmen, ktoré znamená bojovanie so zbraňou. V šerme ide o súboj dvoch súperov za použitia bodných či sečných zbraní. Klasická definícia hovorí, že „šerm zahŕňa použitie špicatých a hranatých zbraní, môže sa praktizovať individuálne alebo v družstve, pre zábavu alebo ako súťaž.“

Športový šerm je jedným z piatich olympijských športov, ktorý nechýbal na žiadnych moderných Olympijských hrách.