Rebríček 2014                    Sennheiser cup 2014-15

Slovenský pohár ml.žiaci kord 2014-15                                Slovenský pohár ml.žiačky kord 2014-15

Slovenský pohár žiaci kord 2014-15                                    Slovenský pohár žiačky kord 2014-15

Slovenský pohár kadeti kord 2014-15                                  Slovenský pohár kadetky kord 2014-15

Slovenský pohár juniori kord 2014-15                                 Slovenský pohár juniorky kord 2014-15

Slovenský pohár seniori kord 2014-15                                 Slovenský pohár seniorky kord 2014-15