Kontakt

Bratislavský Šermiarsky Klub
Ferdinanda Martinenga

Tréningy sú na:
Dubová 1, Bratislava 811 04

Administratívna adresa:
Martinengova 16, Bratislava 811 02

IČO: 30842484
DIČ: 2021654910
Reg. č. MV VVS/1-900-90-509.1
Zo dňa: 1999-12-30
Bank. spoj. VÚB Bratislava
Č. účtu: SK40 0200 0000 0000 31738112

Prezident:
Miroslav Baránik
mbaranik@mbaranik.sk
0905 711 667

Viceprezident:
Ján Cipár
jan.cipar@gmail.com
0911 322 711

Výkonný výbor:
Miroslav Baránik
mbaranik@stonline.sk

Ján Cipár
jan.cipar@gmail.com

Tomáš Bokes
tmbokes@gmail.com

Lukas Johanides
lukas.johanides@gmail.com

Štefan Cipár
stefan.cipar@gmail.com

Tréneri:
Pavol Bottan
bottan.p@gmail.com

Tomáš Bokes
tmbokes@gmail.com

Ján Cipár
jan.cipar@gmail.com
0911 322 711

František Palko
palko.frantisek@gmail.com

Čestný prezident:
Marian Linder
marian.linder@yahoo.com

  • Address:
  • Phone:
  • Email:

Pošlite nám správu