Kontakt

Bratislavský Šermiarsky Klub
Ferdinanda Martinenga

Tréningy sú na:
Dubová 1

Administratívna adresa:
Martinengova 16, Bratislava 811 02

IČO: 30842484
DIČ: 2021654910
Reg.č.MV VVS/1-900-90-509.1
Zo dňa: 1999-12-30
Bank.spoj. VÚB Bratislava
Č. účtu: SK40 0200 0000 0000 31738112

Prezident :

Miroslav Baránik
mbaranik@mbaranik.sk
0905 711 667

Viceprezident:

Pavol Bottan
bottan.p@gmail.com

Výkonný výbor:

Miroslav Baránik
mbaranik@stonline.sk

Pavol Bottan
bottan.p@gmail.com

Tomáš Bokes
tmbokes@gmail.com

Milan Schnorrer
milan.schnorrer@gmail.com

Štefan Cipár
stefan.cipar@gmail.com

Tréneri:

Pavol Bottan
bottan.p@gmail.com

Štefan Cipár
stefan.cipar@gmail.com
0903 322 711

Ján Cipár
jan.cipar@gmail.com
0911 322 711

Marian Linder
marian.linder@yahoo.com

Matej Karkalík
mkarkalik@gmail.com

Tomáš Bokes
tmbokes@gmail.com

Čestný prezident:

Marian Linder
marian.linder@yahoo.com

  • Address:
  • Phone:
  • Email:

Pošlite nám správu