LEKÁRSKE PREHLIADKY

Podľa nového zákona o športe musí každý športovec starší ako 15 rokov absolvovať lekársku prehliadku na akreditovanom pracovisku telovýchovného lekárstva. Športovci mladší ako 15 rokov musia mať povinne lekársku prehliadku u obvodného lekára.

Preto prosíme všetkých rodičov a pretekárov, aby čo najskôr absolvovali lekárske prehliadky. Bez prehliadky nemôžu deti navštevovať tréningy. Pred touto prehliadkou si prosím vypýtajte od trénerov svoj šermiarsky pas, aby mohol lekár potvrdiť túto prehliadku priamo do pasu.

Zoznam akreditovaných pracovísk telovýchovného lekárstva pre roky 2016 – 2021