Na úvod sa chcem v mene celého klubu poďakovať všetkým rodičom a priznivcom, ktorí sa zapojili do zbierky na projekt „Modernizácia vybavenia“. K dnešnému dňu sa nám podarilo vyzbierať veľmi peknú sumu. Súčasný stav zbierky je stále možné sledovať na tomto linku. Ak ste sa do zbierky nezapojili a máte záujem, je to stále možné. Každé euro bude použité na dobrú vec a zlepšenie tréningových podmienok v našom klube. Grant Slovenskej sporiteľne sa bude udeľovať na konci mája a o výsledku Vás budeme okamžite informaovať.

 

Matej Karkalík