Projekt „Modernizácia vybavenia“ na ktorom sa mnohí z Vás podieľali svojimi príspevkami bol schválený a náš klub dostane od Nadácie SLSP malú finančnú dotáciu. To znamená, že novú sezónu naštartujeme s novými pomôckami, ktoré nás v dôležitých zápasoch posunú o krôčik bližšie k víťazstvu. Tiež bude zakúpených niekoľko nových kompletných detských výstrojov. Týmto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za všetky dotácie, ktoré došli na náš klubový účet, prípadne boli odovzdané trénerom.