Dňa 17. júna 2016 sa uskutočnil posledný tréning tejto sezóny. Deti šermovali tradične predprázdninový turnaj. Jeho víťazom sa stala Hanka Žáková.

V mene všetkých trénerov i vedenia klubu si dovoľujem poďakovať rodičom a v neposlednom rade deťom za vynikajúcu spoluprácu v sezóne 2015/2016.

Prajem krásne prázdniny a teším sa na všetkých v sezóne 2016/2017!

Janko Cipár