Sme radi, že Vám môžeme oznámiť, že dňa 3. marca úspešne zložili všeobecné skúšky trénerskej kvalifikácie I. stupňa na FTVŠ v Bratislave nasledovní členovi BŠK:

Štefan CIPÁR, tréner I. stupňa

Dagmar CIPÁROVÁ, tréner I. stupňa

Ján CIPÁR, tréner I. stupňa

Tomáš BOKES, tréner I. stupňa

Matej KARKALÍK, tréner I. stupňa

Po absolvovaní všeobecnej aj špeciálnej časti (ktorá sa konala ešte v januári), sa tak stali všetci menovaní trénermi I. stupňa.

Gratulujeme novým trénerom a želáme veľa chuti do práce s deťmi!!