Dňa 16. júna 2017 sme ukončili sezónu 2016/2017 na poslednom tréningu, kde deti šermovali tradičný záverečný turnaj. Kategóriu starších vyhral aktuálny majster SR Jurko Krasnovský. Víťazom mladšej kategórie sa stal Adamko Rázus. Súťaž našich, zatiaľ nešermujúcich, kde komisia hodnotila rýchlosť šermiarskych nôh, či presnosť bodov do terča, vyhral Oliver Przeworski. Po turnaji sme mali milé stretnutie rodičov, trénerov a pretekárov pri vynikajúcom občerstvení.

V mene vedenia klubu a všetkých trénerov ďakujem všetkým rodičom za spoluprácu v tejto sezóne a v neposlednom rade ďakujem všetkým deťom, ktoré nám počas celej sezóny prinášali veľkú radosť!

Teším sa na všetkých v sezóne 2017/2018!

Janko Cipár