Náš tréner a čestný prezident Marián Linder sa okrem trénovania v šerme venuje aj filatelii a špeciálne aj tematike so zameraním na šerm. Začiatkom júla sa zúčastnil súťažnej „2. Slovensko-českej filatelistickej výstavy“ v Nitre. Dosiahol veľmi pekné ohodnotenie – 79 bodov a získal „pozlátenú medailu“ v konkurencii českých a slovenských filatelistov. Gratulujeme!

Marián Linder patrí k medzinárodne uznávaným zberateľom so zameraním na šerm, ako to uvádza materiál vydaný maďarskými filatelistami.

V ukážkovom liste je stránka venovaná OH 1952 v Helsinkách, kde vo fleurete získal zlatú medailu legendárny, ľavoruký Francúz Charles d´Oriola. Bola to posledná olympijská súťaž usporiadaná pešími zbraňami. Súťaž na nasledujúcich OH 1956 v Melbeurne bola už usporiadaná na elektrických registračných zariadeniach a Charles d´Oriola znovu zvíťazil.