Pracujeme na tom, aby sme naberali nové vedomosti a skúsenosti a mohli tak odovzdať našim zverencom ešte viac! Ján Cipár aktuálne úspešne absolvoval skúšky trénerstva II. stupňa teoretickej časti na FTVŠ. Tomáš Bokes má za sebou prednáškovú časť a čakajú ho skúšky.

Tešíme sa a držíme palce