Vážení rodičia, milí športovci, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR o zatvorení všetkých škôl, školských zariadení a telovýchovno-športových zariadení na území Slovenska na dobu 14 dní rušíme všetky tréningy (vrátane plánovaných turnajov Sennheiser cup) minimálne do 29.3.2020. V prípade predĺženia tohto termínu Vás budeme informovať. Želáme Vám pevné zdravie a veľa energie v tomto náročnom období. Ján Cipár – za Bratislavský šermiarsky klub F. Martinenga