Vážení rodičia, milí športovci, s potešením si Vám dovoľujeme oznámiť, že po dlhej dobe začneme opäť spoločne trénovať. Nakoľko budú tréningy prebiehať na území základnej školy, musíme pri organizácii tréningov rešpektovať podmienky vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež zriaďovateľom ZŠ Dubová.

V nasledujúcich bodoch Vám posielame podmienky pre fungovania tréningov v nasledujúcom období:

1/ tréningy budú prebiehať od 1.6.2020 do 30.6.2020 (vždy v pondelok, stredu a piatok) výhradne na školskom dvore ZŠ Dubová. K dispozícii nebude telocvičňa, šatne ani záchody. Preto prosíme, aby mali trénujúci na každom tréningu: dostatok tekutín, náhradné tričko, teplákovú bundu, obuv na von. V prípade nepriaznivého počasia bude tréning zrušený, o čom Vás budeme včas informovať.

2/ tréningy budú prebiehať v dvoch skupinách: mladší pretekári (začiatočníci, mladší žiaci, starší žiaci) od 17:00 do 18:00starší pretekári (kadeti, juniori, seniori, rekreační) od 18:15 do 19:30.

3/ vstup na školský areál majú povolený iba trénujúci a tréneri. Rodičia, súrodenci, atď. na školský areál nemôžu vstúpiť.

4/ zraz pred každým tréningom je pri zadnom vchode (malá bránička, ulica Pri Habánskom Mlyne) pre mladších pretekárov od 16:45 do 17:00pre starších pretekárov od 18:00 do 18:15. Mimo uvedených časov bude bránka do školy zamknutá. Prosíme preto o dochvíľnosť. V prípade, že budete meškať, kontaktujte buď P. Bottana (0905 530 007) alebo Š. Cipára (0903 322 711).

5/ pred vstupom na školský areál bude poverená osoba vykonávať zdravotný filter: záznam mena a meranie telesnej teploty. V prípade teploty vyššej ako 37,0 stupňa nebude vstup prichádzajúcemu umožnený. Poverená osoba tiež dohliadne na dezinfekciu rúk každého prichádzajúceho.

6/ tréner, športovec alebo jeho zákonný zástupca predkladá pri prvom príchode na tréning, alebo po každom prerušení dochádzky (bez ohľadu na dĺžku trvania) písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 1). Čisté vyhlásenia budeme mať v prípade potreby k dispozícii na mieste.

7/ po skončení tréningu sa mladší pretekári skupinovo presunú ku zadnému vchodu medzi 18:05 a 18:15 a starší pretekári medzi 19:30 a 19:45. Prosíme, aby ste svoje deti čakali pred vchodom v uvedenom čase.

8/ počas tréningu rúška nie sú povinné, nie sú však ani zakázané.

Ak neplánujete účasť na tréningoch, dajte nám to, prosím, vedieť. V prípade nejasností alebo otázok ma, prosím, neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na stretnutie s vami všetkými!