Vážení rodičia, milí športoví priatelia, úvodom si Vám dovoľujeme zaželať všetko dobré v novom roku, nech je viac priaznivejší a pokojnejší. Ani v novom roku nám aktuálna epidemická situácia neumožňuje trénovať. Školy ostávajú naďalej zatvorené a športovanie je na celom území Slovenska takmer úplne obmedzené.Výkonný výbor klubu pravidelne monitoruje situáciu a vyhodnocuje aktuálne opatrenia a nariadenia. Akonáhle sa situácia výrazne zlepší a bude opäť bezpečné organizovať tréningy, Výkonný výbor klubu bude urýchlene rokovať o čo najskoršom bezpečnom návrate detí späť na tréningy. Našou prvoradou zásadou je ochrana zdravia našich členov, preto pristupujeme k situácii maximálne zodpovedne.Uvedomujeme si, že súčasná situácia je pre deti veľmi náročná. Deti čelia výzvam, akým súčasná generácia detí ešte nikdy nečelila. Veríme však, že keď spoločne ešte nejaký čas vydržíme, budeme sa môcť opäť nadýchnuť a spoločne vykročiť ku krásam šermu a znova si užiť tento krásny šport.Všetci tréneri sa Vás tešia a privítajú Vás s otvorenou náručou. Do tej doby Vás prosíme, aby ste sa nezabudli hýbať a cvičiť. Pohyb je zdravý a pre život veľmi prospešný. V prípade, že máte záujem konzultovať Vaše pohybové aktivity, neváhajte sa obrátiť na Vašich trénerov (kontakty na trénerov nájdete tu: https://www.fencingbsk.sk/contact).

So srdečným pozdravom a nádejou skorého stretnutia

za Bratislavský šermiarsky klub F. Martinenga Ján Cipár