4.12.2022 sa konal v Bratislave turnaj slovenského pohára v kategórii seniorov. Najlepšie sa umiestnil Alex Duduc so ziskom tretieho miesta. V 8ke najlepších skončil Juraj Krasnovský (5. miesto) a legendárny Adam Berka (8. miesto). Medzi 16 najlepšími sa umiestnili ešte Matej Knepp, Šimon Hrabovský a Jakub Šváby.V redukovanom poradí juniorov obsadil druhé miesto Juraj Krasnovský.

Gratulujeme🏆