Vážení rodičia, milí členovia a priatelia klubu,

nastal čas, keď sa na Vás, ako každoročne, obraciame so žiadosťou o poukázanie 2% alebo 3% z Vašich daní. Práve poukázanie 2% alebo 3% z Vašich zaplatených daní je skvelou možnosťou ako pomôcť nášmu (Vášmu) klubu.

Celý postup, ako darovanie vykonať, nájdete na: https://podpora.financnasprava.sk/697911-Poskytnutie-podielu-zaplatenej-dane-zamestnancom

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov môžete vyplniť elektronicky na nasledovnom odkaze: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html, alebo tlačenou formou. Uvedené tlačivo je určené len pre zamestnancov a fyzické osoby. 

Prikladáme aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi vystaví a vyplní zamestnávateľ (je určené len pre zamestnancov a fyzické osoby). 

Podmienkou poukázania 3% z daní je potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorú ste pre klub vykonávali v dĺžke minimálne 40 hodín. V potvrdení si, prosíme, vypíšte, kde konkrétne ste túto činnosť vykonávali (turnaje, cesty, pomoc v klube, tréningy, odvozy, dovozy atď.). Vypísané potvrdenie môžete zaslať späť na túto adresu a na najbližšom tréningu Vás bude čakať opečiatkované a podpísané. Takisto si ho môžete vytlačiť sami a nechať potvrdiť v klube.

Ak máte záujem pomôcť nášmu klubu aj mimo 2% resp. 3% z daní, môžete tak urobiť kedykoľvek počas roka poukázaním finančného daru na bankový účet klubu v tvare IBAN: SK40 0200 0000 0000 3173 8112. 

V prípade akýchkoľvek otázok, prosíme, kontaktujte Pavla Bottana (bottan.p.@gmail.com).

V mene klubu Vám vopred ďakujeme!